Cyngor Celfyddydau Cymru | Rhaglen Gyfalaf y Loteri

Rhaglen Gyfalaf y Loteri

Mae arian Cyfalaf y Loteri ar gael i geisio amdano ar unrhyw adeg. Ar gyfer prosiectau sydd angen mwy na £50,000 bydd angen cwblhau ffurflen Gofrestru Prosiect syml. Cynigiwn:

  • Pwrcasu offer
  • Prosiectau cyfalaf bach
  • Prosiectau cyfalaf mawr
  • Astudiaethau dichonoldeb
  • Datblygu dyluniad

Eich cais

Dechrau ar eich cais Botwm: Wedi gwneud cais eisoes? Mewngofnodi i'ch cyfrif


Os ydych yn anabl neu os na allwch ddefnyddio cyfrifiadur, cysylltwch â ni. Fe wnawn ni weithio gyda chi i ddod o hyd i ffyrdd eraill i chi wneud cais sy’n fwy addas at eich anghenion penodol.


Cysylltu â ni

Gallwch gysylltu â ni mewn nifer o ffyrdd:

  • dros y ffôn 9am-5pm Llun - Gwener ar 0845 873 4900 – am bris galwadau lleol
  • drwy SMS - 07797800504 (Codir tâl am negeseuon yn ôl eich graddfa rhwydwaith safonol yn unig)
  • drwy’r e-bost at gwybodaeth@celf.cymru

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245