Cyngor Celfyddydau Cymru | Cynghorau Celfyddydau Eraill

Cynghorau Celfyddydau Eraill


Cyngor Celfyddydau Lloegr

Datblygu, cynnal a hyrwyddo'r celfyddydau yn Lloegr. Mae ArtsOnline i bobl sydd â diddordeb yn y celfyddydau, gan adeiladu ar eich cyfraniad a'ch cyfranogiad.

Ffôn: 0845 300 6200

www.artscouncil.org.uk


Cyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon

Cyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon yw'r prif ddyroddwr cymorth cyhoeddus i'r celfyddydau. Fe'i sefydlwyd yn 1962 yn olynnydd i'r Pwyllgor Hyrwyddo Cerddoriaeth a'r Celfyddydau (CEMA) a sefydlwyd yn 1942.

Ffôn: +44 (28) 90385200

info@artscouncil-ni.org
www.artscouncil-ni.org


Creative Scotland

Creative Scotland yw'r prif gorff ar gyfer ariannu, datblygu a hyrwyddo'r celfyddydau yn yr Alban.

Ffôn: 0131 226 6051

enquiries@creativescotland.com
www.creativescotland.com

Cymdeithas Celfyddydau Menywod ~ Womens Arts Association
Ffynonellau Eraill o Arian

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245