Cyngor Celfyddydau Cymru | Logos i Dderbynwyr Grant Loteri

Logos i Dderbynwyr Grant Loteri

Dylid cydnabod cyllid Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru trwy arddangos logo y Loteri Genedlaethol ar bob deunydd cyhoeddusrwydd ynghyd â logo Cyngor Celfyddydau Cymru a logo Llywodraeth Cymru.

Pecyn cymorth y Loteri Genedlaethol

Mae'r Loteri Genedlaethol wedi paratoi pecyn cymorth i'ch helpu chi i gydnabod eich grant a hyrwyddo eich prosiect a ariannwyd gan y Loteri.

Yn ogystal â darparu'r logos, mae'r pecyn cymorth yn cynnig cymorth ymarferol a thempledau defnyddiol ar gyfer:

  • cydnabod cefnogaeth y Loteri Genedlaethol ar y cyfryngau cymdeithasol
  • dweud wrth y wasg leol a phobl yn eich cymuned y newyddion da am eich grant
  • bod ar fap ariannu'r Loteri Genedlaethol

Ewch i pecynloteri.celf.cymru

Lawrlwytho'r logos perthnasol

Lle bynnag y bo’n bosibl dylid arddangos y stribed logo cyfunol mewn lliw llawn. Os oes yna unrhyw anawsterau, er enghraifft, cyfyngiadau wrth argraffu mewn lliw, yna gellir defnyddio’r fersiwn mewn du neu wyn. Lluniwyd y stribed logo yn arbennig ac felly ni ddylid ei newid mewn unrhyw ffordd.

Rhowch glic ar y delweddau isod i fynd i'r dudalen lawrlwytho. Yno byddwch yn gallu lawrlwytho fersiynau JPEG neu EPS (Photoshop) o'r logo yn ôl eich hangenion. Dyma'r opsiynau sydd ar gael:

Logos i Dderbynwyr Grant Loteri - Dewisiadau tirweddol

Logos i Dderbynwyr Grant Loteri - tirwedd, lliw

Logos i Dderbynwyr Grant Loteri - tirwedd, du

Logos i Dderbynwyr Grant Loteri - tirwedd, gwyn


Logos i Dderbynwyr Grant Loteri - Dewisiadau portread

Logos i Dderbynwyr Grant Loteri - portread, lliw Logos i Dderbynwyr Grant Loteri  - portread, du Logos i Dderbynwyr Grant Loteri - portread, gwyn

Ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol

Llawrlwythwch delweddau ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol yma.


Nôl i'r Canllawiau Brand

Valley Kids
Defnyddio ein logos

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245