Cyngor Celfyddydau Cymru | Logos i Dderbynwyr Grant Criw Celf

Logos i Dderbynwyr Grant Criw Celf

Dylid cydnabod grant Criw Celf gan ddefnyddio logo Criw Celf ar bob deunydd cyhoeddusrwydd ynghyd â logos Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a'r Loteri Genedlaethol.

Lle bynnag y bo’n bosibl dylid arddangos y stribed logo cyfunol mewn lliw llawn. Os oes yna unrhyw anawsterau, er enghraifft, cyfyngiadau wrth argraffu mewn lliw, yna gellir defnyddio’r fersiwn mewn du neu wyn. Lluniwyd y stribed logo yn arbennig ac felly ni ddylid ei newid mewn unrhyw ffordd.

Rhowch glic ar y delweddau isod i fynd i'r dudalen lawrlwytho. Yno byddwch yn gallu lawrlwytho fersiynau JPEG neu EPS (Photoshop) o'r logo yn ôl eich hangenion. Dyma'r opsiynau sydd ar gael:

Criw Celf: Stribed Logo Lliw

-

Criw Celf: stribed logo du a gwyn

Criw Celf

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245