Cyngor Celfyddydau Cymru | Logos i bawb sy’n derbyn cyllid cymorth grant

Logos i bawb sy’n derbyn cyllid cymorth grant

Logos i bawb sy’n derbyn cyllid cymorth grant

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru. Dylai aelodau Portffolio Celfyddydol Cymru arddangos logo Cyngor Celfyddydau Cymru ynghyd â logo Llywodraeth Cymru bob tro. Gellir gosod y stribed logo cyfunol yn y man mwyaf ymarferol a dylid ei ddefnyddio yn ei ffurf gywir bob tro.

Dylid defnyddio fersiwn lliw llawn y stribedi logo lle bynnag y bo’n bosibl. Dim ond pan fo’n fater o gost y gellir defnyddio’r fersiwn du neu wyn, er enghraifft, argraffiad argraffu un lliw, neu pan fod eglurdeb yn broblem.

Rhowch glic ar y delweddau isod i fynd i'r dudalen lawrlwytho. Yno byddwch yn gallu lawrlwytho fersiynau JPEG neu EPS (Photoshop) llawn o'r logo yn ôl eich hangenion.


Logos i bawb sy’n derbyn cyllid cymorth grant - Dewis tirweddol


Logos i bawb sy’n derbyn cyllid cymorth grant


Logos i bawb sy’n derbyn cyllid cymorth grant - Tirwedd Gwyn


Logos i bawb sy’n derbyn cyllid cymorth grant - Tirwedd Du a Gwyn


Logos i bawb sy’n derbyn cyllid cymorth grant - Dewis portread

Logos i bawb sy’n derbyn cyllid cymorth grant- Portread Lliw Logos i bawb sy’n derbyn cyllid cymorth grant - Portread Du Logos i bawb sy’n derbyn cyllid cymorth grant - Portread Du a Gwyn

Nôl i'r Canllawiau Brand

Valleys Kids
Defnyddio ein logos

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245