Cyngor Celfyddydau Cymru | Logos ar gyfer Derbynwyr Grant

Logos ar gyfer Derbynwyr Grant

Cydnabod eich cyllid oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae nifer o logos y dylid eu cynnwys ar eich cyhoeddiadau a deunydd cyhoeddusrwydd i gydnabod eich bod yn derbyn cyllid oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru.

Darllenwch ein canllawiau brand llawn, Cydnabod eich cyllid oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru.

Dewis y logos cywir i'w defnyddio

Bydd yr union logos sydd i’w defnyddio yn dibynnu ar y math o grant a dderbyniwyd gan eich corff. Dewisiwch fath o grant o'r rhestr isod i weld pa logos y mae angen i chi eu lawrlwytho a'u defnyddio.


Loteri

Grantau'r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol (Grantiau Bychain a Mawrion)

Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau (Grantiau Bychain a Mawrion)

Cyllid Cyfalaf y Loteri

Dyfarniad Cymru Greadigol

Dyfarniad Llysgennad Cymru Greadigol

Ysgoloriaethau Uwch Astudiaethau Cerddorol

Grantiau Criw Celf

Cymru yng Nghaeredin


Grant mewn cymorth

Portffolio Celfyddydol Cymru


Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau

Cydweithio Creadigol

Ewch i Weld

Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol


Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Cronfa India Cymru

Cysylltu: Cronfa Datblygu’r Farchnad a Rhwydweithiau Rhyngwladol


Noson Allan

Noson Allan

Cynllun Hyrwyddwr Ifainc Noson Allan


Cynllun Casglu

Aelod o'r Cynllun Casglu


Os nad yw'ch cynllun ariannu chi i'w weld yn y rhestr uchod, cyfeiriwch at eich llythyr cynnig grant yn y lle cyntaf am gyfarwyddyd.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245