Cyngor Celfyddydau Cymru | Y Cyfeiriadur Ariannu

Y Cyfeiriadur Ariannu

Gweld sut y bu Cyngor Celfyddydau Cymru ddyrannu arian cyhoeddus?

Mae'r Cyfeiriadur Cyllido yn manylu pa wobrau a dderbyniwyd gan unigolion a sefydliadau celfyddydol; dyfarniadau yw'r rhain a ddosbarthir o gronfeydd, rhaglenni a chefnogaeth brosiect.

I wneud chwiliad manylach, gallwch ddefnyddio amryw o feini prawf:

  • chwilio allweddair
  • daearyddol (awdurdod lleol)
  • rhanbarthol (etholaeth y Cynulliad)
  • maint y dyfarniad
  • dyddiad y dyfarniad

Mae hefyd yn bosibl pori'r Cyfeiriadur yn ôl yr wyddor. Os ydych am weld rhestr gyflawn o ddyfarniadau, chwiliwch heb gwblhau yr un o'r meysydd chwilio isod.

Os hoffech lawrlwytho'r canlyniadau gallwch wneud hynny o'r dudalen ganlyniadau trwy ddewis "Lawrlwytho Canlyniadau". O wneud hyn, byddwch yn lawrlwytho ffeil CSV; bydd angen y meddalwedd cywir (er enghraifft, Microsoft Excel) i'ch galluogi i'w ddarllen.

Chwilio am Allweddair:
Chwilio yn ôl Rhanbarth
Chwilio yn ôl maint y dyfarniad
Chwilio yn ôl dyddiad y dyfarniad

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245