Cyngor Celfyddydau Cymru | Canllawiau Ariannu

Dewisiadau

Canllawiau Ariannu

CategorïauMaes creadigolTagiau
DyddiadCanllawiau Ariannu

Dewch o hyd i bob canllaw ariannu sydd ar gael ar gyfer cyfleoedd ariannu sydd ar agor i geisiadau ar hyn o bryd.

Tudalen 12
Cronfa Profi'r Celfyddydau: Canllawiau

Cronfa Profi'r Celfyddydau: Canllawiau

04/02/2019
Canllawiau Ariannu Sefydliadau Ceisio am Arian
Credwn y dylai fod gan ein plant a'n pobl ifainc y cyfle i gael eu hysbrydoli a'u cyffroi gan y celfyddydau gorau yng Nghymru.
Darllen mwy...
Dogfen maes: Datblygu Cynulleidfaoedd i Sefydliadau

Dogfen maes: Datblygu Cynulleidfaoedd i Sefydliadau

07/01/2019
Ceisio am Arian Datblygu Cynulleidfaoedd Canllawiau Ariannu Sefydliadau
Cynorthwyo prosiectau sy’n datblygu cynulleidfaoedd gan ddefnyddio dulliau sy’n glir, wedi eu targedu ac sy’n fesuradwy.
Darllen mwy...
Dogfen maes: Datblygu’r Diwydiant Cerddoriaeth i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Dogfen maes: Datblygu’r Diwydiant Cerddoriaeth i Unigolion Creadigol Proffesiynol

07/01/2019
Ceisio am Arian Unigolion Creadigol Proffesiynol Canllawiau Ariannu
Cynorthwyo prosiectau sy’n datblygu sylfeini diwydiant cerddoriaeth llewyrchus yng Nghymru, ac sy’n helpu pobl â dawn gerddorol yng Nghymru i feithrin gyrfaoedd cynaliadwy.
Darllen mwy...
Dogfen maes: Cynhyrchu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Dogfen maes: Cynhyrchu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

07/01/2019
Unigolion Creadigol Proffesiynol Canllawiau Ariannu Ceisio am Arian Teithio
Cynorthwyo gwaith i greu cynnyrch artistig o safon uchel i’w gyflwyno i gynulleidfaoedd.
Darllen mwy...
Dogfen maes: Datblygiad Proffesiynol i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Dogfen maes: Datblygiad Proffesiynol i Unigolion Creadigol Proffesiynol

07/01/2019
Ceisio am Arian Unigolion Creadigol Proffesiynol Canllawiau Ariannu Hyfforddiant
Galluogi unigolion creadigol proffesiynol i fynychu hyfforddiant, cyfoethogi eu harferion creadigol a buddsoddi yn y sgiliau a fydd yn galluogi iddynt feithrin gyrfa gynaliadwy yng Nghymru.
Darllen mwy...
Dogfen maes: Ymchwil a Datblygu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Dogfen maes: Ymchwil a Datblygu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

07/01/2019
Ceisio am Arian Unigolion Creadigol Proffesiynol Canllawiau Ariannu Ymchwil a datblygu
Cynorthwyo gwaith arbrofi er mwyn galluogi i syniadau newydd, cydweithredu newydd a ffyrdd newydd o weithio gael eu harchwilio a’u datblygu.
Darllen mwy...
Dogfen maes: Datblygu Busnes a Sefydliadol

Dogfen maes: Datblygu Busnes a Sefydliadol

07/01/2019
Sefydliadau Canllawiau Ariannu Ceisio am Arian Datblygiad Cynaliadwy
Helpu sefydliadau’r celfyddydau i fod yn fwy cadarn ac i’w cynnal eu hunain yn well.
Darllen mwy...
Dogfen Maes: Gwyliau i Sefydliadau

Dogfen Maes: Gwyliau i Sefydliadau

07/01/2019
Sefydliadau Canllawiau Ariannu Gwyliau Ceisio am Arian
Cynorthwyo dathliadau neilltuol o ansawdd uchel i ddathlu’r gorau o fyd y celfyddydau yng Nghymru.
Darllen mwy...
Dogfen maes: Datblygu’r Diwydiant Cerddoriaeth i Sefydliadau

Dogfen maes: Datblygu’r Diwydiant Cerddoriaeth i Sefydliadau

07/01/2019
Ceisio am Arian Sefydliadau Canllawiau Ariannu
Cynorthwyo prosiectau sy’n datblygu sylfeini diwydiant cerddoriaeth llewyrchus yng Nghymru, ac sy’n helpu pobl â dawn gerddorol yng Nghymru i feithrin gyrfaoedd cynaliadwy.
Darllen mwy...
Dogfen maes: Cynhyrchu i Sefydliadau

Dogfen maes: Cynhyrchu i Sefydliadau

07/01/2019
Ceisio am Arian Sefydliadau Canllawiau Ariannu Teithio
Cynorthwyo gwaith i greu cynnyrch artistig o safon uchel i’w gyflwyno i gynulleidfaoedd.
Darllen mwy...
Tudalen 12

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245