Cyngor Celfyddydau Cymru | Ariannu Ffilm

Ariannu Ffilm

Dirprwyir ariannu ar gyfer ffilm i Ffilm Cymru Wales.

Wedi'i sefydlu yn 2006 ac elwid gynt yn Asiantaeth Ffilm Cymru, mae gennym y dasg i helpu datblygu'r sector ffilm yng Nghymru ac i wneud y gorau o’r manteision economaidd, addysgol a diwylliannol yn ffilm.

Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr yng Nghymru trwy ariannu datblygu a chynhyrchu, cymorth diwydiant a chyfleoedd mentora. Ein nod yw dod â gwneuthurwyr ffilm a chynulleidfaoedd at ei gilydd drwy annog mwy o bobl i weld mwy o ffilmiau mewn mwy o leoliadau. Rydym hefyd yn hyrwyddo'r defnydd o ffilm mewn addysg ac adfywio cymunedol, cynhyrchu adnoddau addysgol ar y cyd ag athrawon i gynorthwyo llythrennedd a dysgu cyffredinol.

Pauline Burt (Prif Weithredwr) - Pauline@ffilmcymruwales.com
Gail Reed (Rheolwr Cyllid) - Gail@ffilmcymruwales.com
Kimberley Warner (Pennaeth Busnes Creadigol) - Kimberley@ffilmcymruwales.com
Nicola Munday (Rheolwr Cynulledifa, Addysg ac Adfywio) - Nicola@ffilmcymruwales.com
Ben Hooper (Rheolwr Cyfathrebu a Digwyddiadau) - Ben@ffilmcymruwales.com

Cyfeiriad:

Ffilm Cymru Wales
Uned 6
Tramshed Tech
Pendyris Street
Caerdydd
CF11 6BH

Ffôn: 02921 679369

enquiries@ffilmcymruwales.com
www.ffilmcymruwales.com

Dilynwch ar Twitter: @FfilmCymruWales

Rubicon Dance
Ariannu

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245