Cyngor Celfyddydau Cymru | Ymgynghori

Ymgynghori

Diolch am ddangos diddordeb yn ein hymgynghoriad.

Rydym eisiau sicrhau bod Adolygiad Buddsoddi 2015 yn glir, syml a theg. Mae eich cyngor a’ch adborth yn ei gwneud yn fwy tebygol y gallwn gyflawni hynny.

Does dim dogfennau yr ydym yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd.

Ewch i'r adran Dogfennau Allweddol i weld yr holl ddogfennau sydd ar gael a'n hymateb i ymgynhoriadau blaenorol.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245