Cyngor Celfyddydau Cymru | Adolygiad Buddsoddi 2015

Adolygiad Buddsoddi 2015

#AdBudd2015

O bryd i'w gilydd mae angen i Gyngor Celfyddydau Cymru adolygu ei ymrwymiadau ariannol. 2010 oedd y tro diwethaf i hyn ddigwydd.

Rydym nawr yn bwriadu ymgymryd â Adolygiad Buddsoddi 2015. Yn ystod 2015 byddwn yn gofyn i sefydliadau cymwys i ymgeisio i fod yn rhan o bortffolio newydd o sefydliadau refeniw. Gwneir y penderyniad terfynol gan ein Cyngor ym mis Rhagfyr 2015 ar gyfer ariannu sefydliadau o Erbill 2016 ymlaen.

Gwybodaeth bwysig

Yn yr adran hon ar y wefan gallwch ddod o hyd i wybodaeth am gefndir yr Adolygiad, dogfennau allweddol yn ogystâl â'r cyngor a'r canllawiau diweddaraf.

Dilynwch y dolenni isod am ragor o wybodaeth.

Cwestiynau pellach

Os oes gennych gwestiwn am unrhyw agwedd ar yr Adolygiad Buddsoddi, cysylltwch â ni a byddwn yn ceisio eich helpu. Gallwch yrru e-bost atom ar

ymholiadadolygiadbuddsoddi@celf.cymru

Byddwn yn adolygu ac yn ymateb yn brydlon i bob ymholiad a yrrir i'r cyfeiriad hwn.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi rhestr o gwestiynau cyffredin yr ydym yn credu y byddant o fodd i eraill. Gallai'r rhain gynnwys ymholiadau a dderbyniwyd ar y ffôn, mewn llythyr neu at gyfeiriad e-bost arall pan fo hynny'n addas.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245