Cyngor Celfyddydau Cymru | Y Diweddaraf

Y Diweddaraf

Yma ceir y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â'r Adolygiad Buddsoddi.


Penderfyniadau'r Cyngor

Ar ddydd Iau 16 Rhagfyr cyhoeddodd Cyngor Celfyddydau Cymru ganlyniad yr Adolygiad Buddsoddi:

pdf - logo bachGwireddu ein Gweledigaeth - Strategaeth er Llwyddiant.


Adnewyddu a Thrawsnewid

Ar ddydd Mawrth 29 Mehefin 2010 cyhoeddodd Cyngor Celfyddydau Cymru cam cyntaf ailwampiad sylweddol o'i fuddsoddiad yn y celfyddydau.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, gweithiodd y Cyngor ar yr adolygiad mwyaf trylwyr yn ei hanes. Cyhoeddwyd y papur - Adnewyddu a thrawsnewid - yn dilyn penderfyniad y Cyngor.


Making the Change

Mae ein canllaw - Newid - yn cyflwyno gwybodaeth ar raglen o gymorth ymarferol i sefydliadau a luniwyd i helpu'r rhai hynny a fydd yn cael eu heffeithio gan y penderfyniadaw a wnaed ar gyfer y flwyddyn ariannol 2010/11.


Gohebiaeth Ddiweddar

(Sylwer: Bydd gohebiaeth sy'n hŷn na deufis oed yn symud i dudalen Dogfennau Cyfeiriol.)

Laura Thomas - Ashes Vessel

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245