Cyngor Celfyddydau Cymru | Adolygiad Buddsoddi 2010

Adolygiad Buddsoddi 2010

Adolygu portffolio Cyngor Celfyddydau Cymru o Gyrff a Gyllidir gan Refeniw.


Yr Adolygiad

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi adnabod 'portffolio' o sefydliadau sy'n cael cyllid refeniw a fydd yn ganolog i strategaeth Cyngor y Celfyddydau yn y dyfodol i ddatblygu'r celfyddydau yng Nghymru.

Er mwyn cyflawni'r nod hwn, rydym wedi cynnal adolygiad manwl o drefniadau cyllido cyfredol. Ein nod erbyn diwedd y broses yw bod â phortffolio o sefydliadau sy'n cael cyllid refeniw sy'n weithgar yn artistig, yn gadarn yn ariannol ac sy'n derbyn digon o fuddsoddiad i ffynnu.

Mae'r portffolio newydd hwn o sefydliadau sy'n cael cyllid refeniw yn weithredol er 1 Ebrill 2011.


Gwybodaeth Bwysig

Yn yr adran yma o'n gwefan gallwch ddarganfod mwy am gefndir yr Adolygiad, dogfennaeth bwysig yn ogystal â chanfod cymorth a chanllawiau cyfredol.

Dilynnwch y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.


Cwestiynau Pellach

Os oes gennych gwestiwn ar unrhyw agwedd o'r Adolygiad Buddsoddi, cysylltwch â ni ac fe wnawn ni geisio'ch cynorthwyo. Gallwch ein e-bostio yn y cyfeiriad:

ymholiadadolygiadbuddsoddi@celfcymru.org.uk

Portffolio Celfyddydau Cymru | Llun: Mostyn; Hélène Binet

Portffolio Celfyddydol Cymru

Gweld aelodau'r Portffolio

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245