Cyngor Celfyddydau Cymru | Amdanom Ni

Amdanom Ni

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gyfrifol am noddi a datblygu'r Celfyddydau yng Nghymru.


Rydym yn credu fod y Celfyddydau'n bwysig

Pwy ydym a beth a wnawn?

Rydym yn credu fod y celfyddydau yn ganolog i fywyd a lles y genedl. Gweithredwn y genhadaeth hon trwy ariannu a datblygu'r celfyddydau yng Nghymru. Darllenwch ragor am yr hyn a wnawn yma.

Elusen annibynnol yw Cyngor Celfyddydau Cymru a sefydlwyd drwy Siarter Frenhinol ym 1994. Penodir ei aelodau gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith.

Llywodraeth Cymru yw ein prif noddwr. Dosbarthwn hefyd arian o'r Loteri Genedlaethol a chodwn arian ychwanegol lle gallwn o amrywiaeth o ffynonellau sector preifat a chyhoeddus.

Gweithiwn ar y cyd â Llywodraeth Cymru i allu dangos sut y mae'r celfyddydau o gymorth i gyflawni uchelgais polisi'r Llywodraeth.

Gweithia'n staff mewn swyddfeydd ym Mae Colwyn, Caerfyrddin a Chaerdydd.


I gysylltu â'n swyddfeydd rhanbarthol a thimau penodol yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, gallwch chwilio ein cyfeiriadur staff.


Supporting the Arts

Sut byddwn yn cefnogi'r celfyddydau

Mwy am Bortffolio Celfyddydol Cymru, Dysgu Creadigol a mwy...

Y Cyfeiriadur Ariannu | Llun: Gemma Correll: Assembly: Art in the Bar, Chapter 2010

Yr hyn a ariannwyd gennym

Gweld ein cyllido mewn rhifau

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Sut mae'r celfyddydau'n diwallu uchelgais y Ddeddf

Publications link

Cyhoeddiadau

Porwch ein holl hygoeddiadau yn ôl categori neu ddyddiad

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245