Cyngor Celfyddydau Cymru | Richard Turner

Richard Turner

Aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru.

Richard Turner

Mae Richie yn ymgynghorydd arloesi a datblygu busnes llawrydd, yn gweithio yn y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol. Mae hefyd yn ymgynghorydd llawrydd, hyfforddwr ac yn ddarlithydd mewn entrepreneuriaeth greadigol, arloesi a rheoli’r celfyddydau (gan gynnwys MA Rheoli'r Celfyddydau yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru). Ar hyn o bryd mae'n gweithio fel Cyfarwyddwr Prosiectau: Menter ac Arloesi Artis Cymuned (y sefydliad celfyddydau cymunedol ar gyfer sir Rhondda Cynon Taf).

Mae Richie yn Aelod Cyswllt o’r Satori Lab (arloesedd yn y sector cyhoeddus) a Native HQ (datblygu cyfryngau cymdeithasol), mae’n asesydd allanol ar gyfer Plant mewn Angen y BBC a’n Gadeirydd gwirfoddol Carnifal SWICA.

Yn ddiweddar, gweithiodd gyda Chyngor Sir Fynwy, ar ystod eang o fentrau arloesi a dylunio gwasanaeth, a chyda Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar ei gynlluniau newid diwylliant ac adfywio a arweinir gan y celfyddydau. Mae wedi ymgymryd â phrosesau arloesi a datblygu busnes ar gyfer nifer o sefydliadau diwylliannol gan gynnwys S4C, Canolfan Gelfyddydau a Hanes Butetown, TaikaBox a Jukebox Collective.

Cyn hynny roedd yn bartner ac yn Gyfarwyddwr Creadigol Enterprise Consulting Cyf, yn gyd-sylfaenydd a Dirprwy Gyfarwyddwr yr Academi Fyd-Eang ym Mhrifysgol Cymru (lle y sefydlodd ar y cyd Ysgoloriaethau Arloesi Tywysog Cymru – yr ysgoloriaeth PhD dalai’r cyflog uchaf yn y byd ar y pryd a phartneriaeth cyntaf ffurfiol Cymru gyda MIT: Sefydliad Technoleg Massachusetts), ef oedd Rheolwr cyntaf NESTA yng Nghymru (Y Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg a'r Celfyddydau), ac mae wedi gweithio yng Nghyngor Celfyddydau Cymru fel Pennaeth ei raglen loteri Celf i Bawb ac fel Uwch Swyddog Datblygu Strategol.

Bu hefyd yn Gyfarwyddwr Celfyddydau Amlddiwylliannol Caerdydd a'r Cylch (CADMAD) ac mae’n Gyd-sylfaenydd Nofit State Circus.


Nôl at y rhestr o Aelodau >>

Canolfen Grefftau Rhuthun/Ruthin Craft Centre
Amdanom Ni

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245