Cyngor Celfyddydau Cymru | Marian Wyn Jones

Marian Wyn Jones

Aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru.

Marian Wyn Jones yw cyn-Bennaeth Canolfan y BBC yng Ngogledd Cymru ac mae ei gyrfa fel newyddiadurwraig yn rhychwantu tri degawd. Ar hyn o bryd mae’n Ymgynghorydd y Cyfryngau ac yn aelod o nifer o gyrff cyhoeddus ac ymddiriedolaethau elusennol.


Nôl at y rhestr o Aelodau >>

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245