Cyngor Celfyddydau Cymru | Kate Eden

Kate Eden

Daeth Kate Eden yn aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru ym mis Ebrill 2017.

Mae gan Kate dros bymtheng mlynedd o brofiad o weithio ar uwch lefel arwain ym Mhrydain a thramor ym maes diwydiant.

Yn bennaf y magodd ei harbenigedd mewn materion cyhoeddus, polisi a chyfathrebu strategol yn y sector fferyllol. Yno roedd yn Gyfarwyddwr Materion Cyhoeddus Prydain yn Shire plc sy’n cynhyrchu moddion i glefydau prin a phrin iawn. Yn ogystal â’i phofiad ym maes gofal iechyd, bu’n gweithio hefyd ar bolisi ynni a gwyddoniaeth.

Ganed a maged Kate yn y Gogledd ac aeth i Ysgol Alun yn yr Wyddgrug cyn mynd i Goleg y Brenin, Caergrawnt i astudio’r Gwyddorau Cymdeithasol a Gwleidyddol. Erbyn hyn mae’n byw yn y Bannau Brycheiniog. Mae wrthi’n dysgu Cymraeg dan adain Coleg Gwent.

Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol yn Iechyd Cyhoeddus Cymru a hi sy’n cadeirio’r Pwyllgor Archwilio yno.

Nôl at y rhestr o Aelodau >>

Kate Eden
Y Cyngor

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245