Cyngor Celfyddydau Cymru | Andy Eagle

Andy Eagle

Daeth Andy Eagle yn aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru ym mis Rhagfyr 2016.

Andy EagleMae Andy Eagle yn gweithio yng Nghymru ers rhagor na chwarter canrif.

Yn gyntaf roedd yn Bennaeth Marchnata Theatr y Grand, Abertawe. Wedyn aeth yn Bennaeth Gwasanaethau Diwylliannol i Gyngor Sir Castell-nedd Port Talbot ac yna, yn y cyfnod 2000–2011, roedd yn Gyfarwyddwr Theatr Brycheiniog, Aberhonddu. Yn 2011 aeth yn Brif Weithredwr Chapter yng Nghaerdydd sy’n un o bwerdai creadigol Cymru.

Yn 2014 cymerodd secondiad i weithio i The British Council yn y Balcanau gorllewinol ym Meograd, Serbia lle bu’n cynghori sefydliadau celfyddydol gan dynnu ar brofiad celfyddydol a busnes Chapter.

Cyn iddo fynd yn aelod o’r Cyngor, roedd ar fwrdd Theatr Gerdd Cymru ac Opera Dinas Abertawe. Mae’n byw yng Nghaerdydd.

Nôl at y rhestr o Aelodau >>

Andy Eagle
Y Cyngor

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245