Cyngor Celfyddydau Cymru | Aelodau'r Cyngor

Aelodau'r Cyngor

Aelodau presennol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon Llywodraeth Cymru sy'n penodi aelodau Cyngor Celfyddydau Cymru. Fel arfer mae’r aelodau’n gwasanaethu am gyfnod o dair blynedd a gellir eu hailbenodi am dair blynedd arall.

Rhowch glic ar lun yr aelod i ddarllen eu bywgraffiad:


Phil George
Cadeirydd
Phil George, Cadeirydd 2016-


Alan Watkin
Andrew Miller
Andy Eagle
Alan Watkin Andrew Miller Andy Eagle
Dafydd Rhys
Iwan Bala
Kate Eden
Dafydd Rhys Iwan Bala Kate Eden

Marian Wyn Jones
Melanie Hawthorne
Marian Wyn Jones Melanie Hawthorne
Michael Griffiths
Rachel O’Riordan
Richard Turner
Michael Griffiths Rachel O'Riordan Richard Turner

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245