Cyngor Celfyddydau Cymru | Staff

Staff

Gweithia staff proffesiynol Cyngor Celfyddydau Cymru yn lleol ac yn genedlaethol, ac fe rannu arbenigedd a gwybodaeth ar draws y celfyddydau.

Rheolir Cyngor Celfyddydau Cymru o ddydd i ddydd gan y Prif Weithredwr Nick Capaldi a'r Uwch Tîm Rheoli.

Mae gan Gyngor Celfyddydau Cymru Swyddfa Ganolog yng Nghaerdydd.

Mae gan y Cyngor swyddfeydd hefyd ym Mae Colwyn (Swyddfa Gogledd Cymru) a Chaerfyrddin (Swyddfa Canolbarth a Gorllewin Cymru). Gellir cael manylion cyswllt y swyddfeydd hyn yma.

I weld rhagor o wybodaeth am ein strwythur a’n haelodau staff unigol, gallwch daro golwg ar ein cyfeiriadur staff.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245