Cyngor Celfyddydau Cymru | Nick Capaldi

Nick Capaldi

Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru.


Nick CapaldiBu Nick Capaldi yn Brif Weithredwr yng Nghyngor Celfyddydau Cymru ers mis Medi 2008. Bu'n Gyfarwyddwr Gweithredol yng Nghyngor Celfyddydau Lloegr, De Orllewin Lloegr, a chyn hynny, bu'n Brif Weithredwr yn South West Arts. Bu Nick Capaldi yn aelod Bwrdd o Culture South West ac yn Gadeirydd ar Bartneriaeth Datblygu Diwylliannol Bryste, menter gyhoeddus/preifat arloesol.

Yn ystod ei gyfnod gyda Chyngor Celfyddydau Lloegr, elwodd De Orllewin Lloegr ar fuddsoddiad cyfalaf gan y Loteri gwerth £75m, a chwaraeodd Nick Capaldi ran flaenllaw yn y gwaith o sicrhau rhai o gyfleusterau celfyddydol a diwylliannol pwysicaf y rhanbarth.

Graddiodd o Ysgol Gerdd Chethams ym Manceinion, Coleg Brenhinol Cerdd a Phrifysgol Dinas Llundain, a dechreuodd Nick Capaldi ei yrfa ym maes y celfyddydau fel pianydd proffesiynol. Roedd hyn yn cynnwys nifer o berfformiadau cyngerdd yn ogystal â darllediadau ar y radio a'r teledu.


Nôl at ein rhestr o aelodau'r Tim Rheoli Uwch >>

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245