Cyngor Celfyddydau Cymru | David Alston

David Alston

Cyfarwyddwr y Celfyddydau

David AlstonYn rhinwedd ei swydd fel Cyfarwyddwr y Celfyddydau, David Alston sy'n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo'r celfyddydau yng Nghymru a pharhau ag ymrwymiad Cyngor Celfyddydau Cymru i awdurdod, arweiniad a rhagoriaeth.

Bu David yn Geidwad Celf Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol Cymru, Caerdydd am bedair blynedd yn ystod y 90au a fe oedd yn gyfrifol am sefydlu Oriel y Celfyddydau yng Nghymru. Wedyn aeth i'r Lowry yn Salford yn Gyfarwyddwr Orielau cyn dod yn Brif Weithredwr dros dro yno.

Mae David wedi cael swyddi fel curadur ac fel rhan o Uwch Dîm Rheoli mewn orielau, amgueddfa a chanolfannau celfyddydol, gan gynnwys bod yn Is Gyfarwyddwr y Celfyddydau yn Sheffield a bu'n gweithio fel ymgynghorydd y celfyddydau a diwylliant llawrydd hefyd.

Nôl at ein rhestr o aelodau'r Tim Rheoli Uwch >>

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245