Cyngor Celfyddydau Cymru | Adolygiad Sefydliadol

Adolygiad Sefydliadol

Sut mae'n adolygiad sefydliadol yn gwneud Cyngor Celfyddydau Cymru yn wytnach.

Yn wyneb y pwysau parhaus ar arian cyhoeddus, credwn y dylai cymaint o arian â phosibl fynd yn uniongyrchol i’r celfyddydau.

Dyna pam, dros y flwyddyn ddiwethaf, ein bod wedi cynnal Adolygiad Sefydliadol.

Mae'r celfyddydau'n bwysig

Erinni droi ein sylw at y broses aildrefnu fewnol, nid ydym wedi colli golwg ar yr hyn sy’n bwysig mewn gwirionedd – cefnogi a datblygu’r celfyddydau i fod y gorau y gallant fod, a darbwyllo mwy o bobl i’w mwynhau ac i gymryd rhan ynddynt.

Rydym yn parhau i hyrwyddo’r celfyddydau’n frwd – i fod yn ddarparwyr o’r radd flaenaf, ond yn fwy cynaliadwy o ran ein costau.

Bod yn sefydliad gwytnach

Mae ein Cynllun Gweithredu ar gyfer 2017/18 yn nodi ein rhaglen waith ar gyfer y flwyddyn.

O fewn ein rhaglen gyfan o weithgaredd, rydym yn rhoi pwyslais penodol ar dair agwedd ar ein gwaith.

Mae dwy ohonynt yn edrych tuag allan, ac mae’r llall yn ymwneud yn benodol â Chyngor y Celfyddydau ei hun:

  • Mynediad a Chydraddoldeb
  • Gwytnwch sector y celfyddydau
  • Gwytnwch Cyngor y Celfyddydau

Mae'r ddogfen hon yn dangos sut mae'n ffyrdd newydd o weithio yn ein galluogi i fod yn sefydliad gwytnach:

Gwneud Cyngor Celfyddydau Cymru yn Wytnach

Cadw ein harbenigedd celfyddydol

Bydd llawer o’n dulliau gweithredu a’n strwythur staffio yn y dyfodol yn gyfarwydd. Ni fydd unrhyw newid cyfeiriad mawr ac ni fyddwn yn rhoi’r gorau i ddarparu gwasanaethau allweddol.

Arbenigedd celfyddydol fydd wrth galon ein sefydliad, fel erioed, a byddwn staff yn parhau i fod wedi’u lleoli yn swyddfeydd Cyngor y Celfyddydau ar hyd a lled Cymru.

Ond gyda llai o staff, fe welwch ffocws tynnach i’n gwaith, gan adlewyrchu’r pwyslais y mae’r Cyngor yn dymuno ei roi ar y meysydd celfyddydol hynny yr ydym bellach yn eu nodi fel blaenoriaethau penodol.

Art in Blackwood | Artists: Rubin Eynon
Staff

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245