Cyngor Celfyddydau Cymru | Grŵp Ymgynghorol Cymru yn Fenis Wales in Venice

Grŵp Ymgynghorol Cymru yn Fenis Wales in Venice

Pwyllgor ymgynghorol i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Cylch Gorchwyl

  1. Adolygir a chymeradwyir cylch gorchwyl Pwyllgor Ymgynghorol Cymru yn Fenis Wales in Venice yn flynyddol. Adolygwyd a chymeradwywyd y ddogfen hon gan y Cyngor yn Hydref 2012.
  2. Mae’r telerau yma’n adlewyrchu’r ffordd ddiweddaraf o fynd ati a gafodd ei sefydlu gan Gymru yn Fenis Wales in Venice 2013 yn sgil cytundeb y Cyngor ym mis Rhagfyr 2011 ar gyfer y broses ddethol arddangosfeydd yn y dyfodol ar gyfer Biennale Fenis.
  3. Cytunwyd ar ddiweddariadau a diwygiadau ym mis Hydref 2012 a mis Chwefror 2014.

Rôl y Pwyllgor

Mae'r pwyllgor ymgynghorol, dan gadeiryddiaeth aelod o'r Cyngor, i gynnwys o leiaf ddau ymgynghorydd cenedlaethol a chynrychiolwyr Artes Mundi ac Adran Gelfyddydol yr Amgueddfa Cymru.

Yn eu swyddogaeth ar y pwyllgor ymgynghorol ni fydd Artes Mundi nac Amgueddfa Cymru yn cychwyn, cefnogi neu gyfrannu at unrhyw gynigion penodol yn ystod y broses o gynnig yn agored.

Swyddogaeth ymgynghorol sydd i'r pwyllgor ac nid edrydd i'r Cyngor; aelod o'r Cyngor yw'r Cadeirydd ac mae cynrychiolaeth yno hefyd o'r uwch rheolwyr.

Dyma gynrychiolaeth o’r uwch rheolwyr: prif Gomisiynydd Cymru yn Fenis Wales in Venice (y Rheolwr Portffolio ar gyfer y Celfyddydau Gweledol a Chymwys) a Chyfarwyddwr y Celfyddydau. Bydd cynrychiolwyr o Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a The British Council yn cael eu gwahodd yn sylwedyddion.

Darllenwch y Cylch Gorchwyl llawn i wybod rhagor am rôlau Grŵp Ymgynghorol Cymu yn Fenis Wales in Venice.

Music Therapy, Royal College of Music and Drama
Amdanom Ni
Cymru ym Miennale Celf Fenis 2017

Cymru yn Fenis 2017

Music for the gift... James Richards

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245