Cyngor Celfyddydau Cymru | Y Pwyllgor Cyfalaf

Y Pwyllgor Cyfalaf

Penderfyna'r pwyllgor ar grantiau hyd at £250,000 a gwna argymhellion i'r Cyngor am benderfyniadau grantiau cyfalaf dros £250,000.

Mae Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Cyfalaf yn cael ei adolygu a’i gymeradwyo gan y Cyngor bob blwyddyn. Cafodd y ddogfen hon ei hadolygu a’i chymeradwyo gan y Cyngor ym mis Mawrth 2018.


Swyddogaeth y pwyllgor

  1. Cynghori’r Cyngor ar ddatblygu polisi Cyngor y Celfyddydau ar bob agwedd ar ddatblygu cyfalaf, gan gynnwys blaenoriaethau cyllido a chynlluniau.
  2. Argymell grantiau cyfalaf i’r Cyngor.
  3. Monitro rhaglen Creu Cymunedau Cyfoes.
  4. Gwneud penderfyniadau o fewn ei awdurdod dirprwyedig fel y’i pennir gan y Cyngor.
  5. Monitro prosiectau byw a chynghori’r Cyngor yn unol â hynny.

Darllen Cylch Gorchwyl llawn y Pwyllgor Cyfalaf yma

Womens Art Association
Amdanom Ni

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245