Cyngor Celfyddydau Cymru | Y Gymraeg

Y Gymraeg

Glyna Cyngor Celfyddydau Cymru wrth yr egwyddor hon: triniwn y Gymraeg a'r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal wrth gynnal ein busnes.

Esbonia Safonau'r Gymraeg, a gyflwynwyd dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011, sut y disgwylir i gyrff cyhoeddus Cymru ddefnyddio'r Gymraeg wrth gynnal eu busnes a darparu eu gwasanaethau.

Ein Polisi

Mae ein Polisi er Hyrwyddo a Hwyluso'r Defnydd o'r Gymraeg yn manylu sut y mae hyn yn berthnasol i'n gwaith. Sonia am:

  • Ein cysylltiad â'r cyhoedd
  • Gweithredu'r Cynllun
  • Gwasanaethau a ddarperir gan eraill (gan gynnwys cleientiaid a phartneriaid)
  • Monitro ac adrodd

Monitro

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi sefydlu Grŵp Monitro’r Iaith Gymraeg o sy’n cynnwys Cadeirydd a staff sy’n cynrychioli pob adran o waith y sefydliad, a chyfrifoldeb y grŵp hwn yw monitro ac adolygu gweithrediad y cynllun.

Bydd y corff hwn yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn adrodd i Brif Weithredwr a Thîm Rheoli Hŷn y Cyngor, ac yn cynnig argymhellion iddynt.


Adnoddau pellach

Mae adnoddau ychwanegol amrywiol yn ymwneud â'r Gymraeg ar gael i'r cyhoedd ar wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Amgen Broken - Sherman Cymru
Amdanom Ni

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245