Cyngor Celfyddydau Cymru | Cynlluniau a Strategaethau Corfforaethol

Cynlluniau a Strategaethau Corfforaethol

Ein prif gynlluniau a strategaethau corfforaethol.

Ym mis Medi 2018 fy rhyddhaom ein Cynllun Corfforaethol newydd, 'Er Budd Pawb'.

Mae ‘Er Budd Pawb’ yn nodi trobwynt pwysig. Mae’n adlewyrchu ein cred y bydd Cymru yn gryfach yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol os yw rhagor o bobl yn mwynhau’r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt.

Mae pobl yn profi’r celfyddydau mewn ffyrdd gwahanol. Rydym am ddathlu amrywiaeth a chyfoeth eu diwylliant, eu huchelgais a’u dychymyg creadigol. Mewn geiriau eraill, hoffem ehangu ein ffyrdd o weithio a’r math o bobl y gweithiwn gyda hwy.


Y Cynllun Gweithredol

Er budd pawb: Ein cynllun corfforaethol 2018-23

Sut wnaethom ni ddatblygu 'Er Budd Pawb'?

Mi wnaethom ni ofyn i chi, mewn digwyddiadau Sgwrs Gelfyddydol ar hyd a lled Cymru. Darllenwch mwy am y Sgwrs Gelfyddydol.


Dilynwch y dolennu isod i lawrlwytho ragor o ddogfennau strategol

Strategaeth Gyfalaf

Strategaeth Gyfalaf 2012-2017(600k)

Cynllun Camau Gweithredu Cydraddoldeb Strategol

Mae ein Cynllun Camau Gweithredu Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2017-2021 yn herio ein sefydliad ein hunain, ein portffolio o sefydliadau a gaiff arian refeniw a’r rhai eraill a ariannwn yn y sector celfyddydol ehangach i roi rhagor o bwyslais ar y cydraddoldebau.

Darllen y Cynllun Camau Gweithredu Cydraddoldeb Strategol

Strategaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Celf Cymru: yn bont o'n bro i'n byd 2018-23

Strategaeth Plant, Pobl Ifainc a'r Celfyddydau

Creawdwyr Ifainc - Strategaeth ar gyfer Plant, Pobl Ifainc a'r Celfyddydau(1090k)

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245