Cyngor Celfyddydau Cymru | Arolwg o Gwsmeriaid Cleientiaid a Rhanddeiliaid

Arolwg o Gwsmeriaid Cleientiaid a Rhanddeiliaid

Yn gynharach eleni gwnaethom gomisiynu arolwg o'n cwsmeriaid i ganfod pa mor fodlon yw'n cleientiaid a'n rhanddeiliaid gyda'r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu. Rydym nawr wedi cyhoeddi adroddiad yr Arolwg ac ymateb gan y Prif Weithredwr, Nick Capaldi, ar ran y Cyngor.

Mae’r arolwg hwn yn cyflwyno canlyniadau gwaith ymchwil eang ymhlith cleientiaid, rhanddeiliaid ac aelodau staff Cyngor y Celfyddydau a gynhaliwyd rhwng mis Tachwedd 2013 a mis Chwefror 2014, yn cynnwys ymgynghoriad cychwynnol trwy arolwg ar-lein ac yna cyfweliadau trylwyr a grwpiau ffocws dilynol.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245