Cyngor Celfyddydau Cymru | Ymestyn allan at eich cynulleidfa bosibl

Ymestyn allan at eich cynulleidfa bosibl

Y peth allweddol fan hyn yw amrywiaeth.

Fel mae’r rhan fwyaf o bobl sy’n gweithio yn y celfyddydau yn ymwybodol ohono, po fwyaf o ffyrdd amrywiol y gallwch greu cyhoeddusrwydd i ddigwyddiadau, y mwyaf tebygol ydych i gyrraedd grwpiau gwahanol. Nid yw’n gymhleth. Mae enghreifftiau nodweddiadol yn amrywio o gyfryngau cymdeithasol modern i ddulliau traddodiadol (ond sydd heb ddyddio) fel hysbysfwrdd cymunedol.

Wedi dweud hynny, mae gwahanol grwpiau yn dewis ymgysylltu â chyfryngau gwahanol mewn gwahanol ffyrdd. Mae bob tro yn ymwneud ag adnabod eich cynulleidfa darged.

Mae llawer wedi cael ei gyflawni dros y blynyddoedd ynghylch cydraddoldeb ac amrywiaeth, a sut y gall pobl gael mynediad at wybodaeth am y celfyddydau. Ond mae’n werth atgoffa ein hunain o rai agweddau allweddol y dylem feddwl amdanynt.

Darllen pellach

Lawrlwythwch yr Arweiniad Cydraddoldeb llawn i ddarllen:

  • Cyswllt i enghreifftiau
  • Gwersi a ddysgwyd
  • Cwestiynau i'w trafod

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245