Cyngor Celfyddydau Cymru | Llythyr Cylch Gwaith

Llythyr Cylch Gwaith

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i Gyngor Celfyddydau Cymru gyflawni ei hamcanion polisi strategol.


Mae'r Llythyr Cylch Gwaith gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys agenda i Gyngor Celfyddydau Cymru adeiladu ei bolisiau strategol a gweithredol o'i amgylch. Mae hefyd yn amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer y celfyddydau.

Hefyd fe amlinellir targedau Llywodraeth Cymru ar arfer da ym maes cyfathrebu a'n Hymagwedd at Ddarparu. Mae hyn yn cynnwys ein Côd Ymarfer Gorau.

Artist: Richard Deacon
Amdanom Ni
Cydraddoldebau | Llun: SWICA

Ein hymrwymiad i Gydraddoldebau

Darllenwch ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol a'r arferion gorau

Polisi Amddiffyn Plant | Llun: Fragments and Echoes, Dawns Gymunedol Cymru

Polisi Amddiffyn Plant

Darparu amgylchfyd gwaith saff

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245