Cyngor Celfyddydau Cymru | Phil George, Cadeirydd

Phil George, Cadeirydd

Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru.

Phil George, Cadeirydd 2016-Gan ddechrau yn 2001, bu'n sefydlydd a Chyfarwyddwr Creadigol y cwmni cynhyrchu teledu yng Nghaerdydd, Green Bay, sy'n arbenigo mewn prosiectau rhaglenni dogfen o safon i ddarlledwyr Cymru, sianelau Prydain a thramor. Enillodd y cwmni nifer o wobrwyon Bafta a Gŵyl Ffilm a Theledu Celtaidd.

Ymhlith cynyrchiadau nodedig y cwmni mae'r gyfres chwe awr, The Story of Wales gyda Huw Edwards; y gyfres pedair rhan i BBC 4 am Shakespeare, The King and the Playwright gyda'r Athro James Shapiro; a phrosiectau mawrion rhyngwladol megis tair cyfres ar newidiadau ecolegol a diwylliannol yn y tirweddau enwog (Rivers, Islands and Deserts).

Cyn hynny, roedd yn Bennaeth y Celfyddydau, Cerddoriaeth a Rhaglenni Nodwedd yn BBC Cymru a chynhyrchydd gweithredol arobryn ar gyfresi megis Blood and Belonging Michael Ignatieff am genedlaetholdeb a ddeuai'n ôl i'r fei yn y 1990au. Golygodd a chynhyrchodd dros 40 o raglenni dogfen celfyddydol i The Slate a Statements.

Yn 2007 penodwyd ef yn Gadeirydd Sefydlol National Theatre Wales a greodd waith anhygoel mewn lleoliadau a chymunedau ledled Cymru a thramor. Ymhlith cynyrchiadau arloesol National Theatre Wales mae The Passion, digwyddiad 72 awr ym Mhort Talbot gyda'r seren, Michael Sheen.

Mae ei weithgareddau cyhoeddus yn cynnwys bod yn Gynghorydd i brosiect yr Economi Greadigol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hefyd ar Bwyllgor Llywio Hwb Ymchwil a Menter yn y Celfyddydau a Thechnoleg Greadigol ymhlith prifysgolion yng Nghymru a Gorllewin Lloegr sy'n ariannu cydweithio rhwng ymchwilwyr celfyddydol a dyniaethol a chwmnïau creadigol. Mae'n hanu o'r Rhondda a chafodd ei addysgu yno ac yng Ngholeg Crist, Rhydychen. Mae ganddo ddoethuriaeth er anrhydedd o Brifysgol y De ac yn 2011 cafodd wobr Ysbrydoli Cymru am ei waith yn National Theatre Wales a Green Bay.

Nôl at y rhestr o Aelodau >>

Naomi Priestly
Amdanom Ni

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245