Cyngor Celfyddydau Cymru | Melanie Hawthorne

Melanie Hawthorne

Aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae gan Melanie Hawthorne dros ddeng mlynedd o brofiad o weithio fel ymarferwr, rheolwr prosiect a swyddog datblygu ym meysydd y celfyddydau a'r diwydiannau creadigol. Gyda chyfoeth o brofiad yn gweithio gydag artistiaid creadigol, sefydliadau diwylliannol a'r sector breifat, mae Melanie wedi datblygu a rheoli ystod eang o raglenni a phrosiectau cymhleth sydd ag iddynt effaith greadigol, gymdeithasol ac economaidd.

Mae Melanie wedi bod yn aelod gweithredol o fwrdd Comisiwn Sgrîn Cymru a Bafta Cymru. Nid oes ganddi unrhyw benodiadau cyhoeddus Gweinidogol eraill.


Nôl at y rhestr o Aelodau >>

Artist: Rauni Higson
Amdanom Ni

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245