Cyngor Celfyddydau Cymru | Gerwyn Wiliams

Gerwyn Wiliams

Aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru.


Gerwyn WiliamsMae Gerwyn Wiliams yn Athro ym Mhrifysgol Bangor. Mae wedi gweithio fel Deon y Cyfadran y Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol, Dirprwy Bennaeth Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau a Dirprwy Gyfarwyddwr yr Ysgol Astudiaethau Cyfrwng Cymraeg.

Cafodd Gadair Bersonol yn 2005 ac roedd yn bennaeth Ysgol y Gymraeg rhwng 2006 a 2009. Enillodd Goron yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1994 ac roedd ei gasgliad o gerddi ar restr fer cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn yn 2012.

Bu’n feirniad cystadlaethau llenyddol yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod yr Urdd nifer o weithiau. Mae’n golygu cyfres lenyddol ar gyfer Gwasg Prifysgol Cymru, ac mae’n gyn-olygydd y cylchgrawn ‘Taliesin’.

Mae ar hyn o bryd yn aelod o Banel Grantiau Cyhoeddi Cyngor Llyfrau Cymru. Nid oes ganddo unrhyw benodiadau cyhoeddus Gweinidogol eraill.


Nôl at y rhestr o Aelodau >>

Sgwadiau Sgwennu/Writing Squad
Amdanom Ni

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245