Cyngor Celfyddydau Cymru | Andrew Miller

Andrew Miller

Aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae Andrew Miller yn Gymrawd Gweithredol yn Royal & Derngate Theatres Northampton a'r Core Corby Cube fel rhan o raglen Changemaker a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Lloegr.

Mae Andrew hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol Asiantaeth Ddigidol y Deyrnas Gyfunol, The Space. O 2011-16, bu Andrew yn Bennaeth Rhaglennu Creadigol yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Cyn hynny bu'n gweithio i Gyngor Celfyddydau Lloegr a hefyd bu'n mwynhau gyrfa hir ym myd teledu fel cyflwynydd, cynhyrchydd a chyfarwyddwr.


Nôl at y rhestr o Aelodau >>

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245