Cyngor Celfyddydau Cymru | Aelodau'r Cyngor

Aelodau'r Cyngor

Aelodau presennol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon Llywodraeth Cymru sy'n penodi aelodau Cyngor Celfyddydau Cymru. Fel arfer mae’r aelodau’n gwasanaethu am gyfnod o dair blynedd a gellir eu hailbenodi am dair blynedd arall.

Rhowch glic ar lun yr aelod i ddarllen eu bywgraffiad:


Dai Smith, Chair
Kate Woodward,
Is-gadeirydd
Alan Watkin
Dai Smith, Cadeirydd Kate Woodward Alan Watkin


Andrew Miller
Emma Evans
Gerwyn Wiliams
Andrew Miller Emma Evans Gerwyn Wiliams


John Carey Williams
John Geraint
Lesley Hodgson
John Carey Williams John Geraint Lesley Hodgson
Margaret Jervis
Marian Wyn Jones
Melanie Hawthorne
Margaret Jervis Marian Wyn Jones Melanie Hawthorne
Michael Griffiths
Osi Rhys Osmond
Richard Turner
Michael Griffiths Osi Rhys Osmond Richard Turner

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245