Cyngor Celfyddydau Cymru | ‘Haf Ieir Bach yr Haf’

‘Haf Ieir Bach yr Haf’

Prosiect partneriaeth rhwng Cyswllt Celf, Theatr Hafren ac Opera Canolbarth Cymru a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw ‘Haf Ieir Bach yr Haf’. Mae mwy o ieir bach yr haf ar eu ffordd, a 0byddant i’w gweld o gwmpas y Drenewydd yn ystod gwyliau’r haf cyn cael gorffwys yn Theatr Hafren yn barod ar gyfer ail agor y theatr gyda pherfformiad Opera Canolbarth Cymru o ‘Madam Butterfly’.

Ein cyfraniad ni i’r prosiect oedd rhedeg gweithdai celfyddydau gweledol mewn ysgolion a lleoliadau cymunedol. Ar hyn o bryd mae 6 ysgol gynradd yn cymryd rhan mewn gweithdai i greu paneli i ddehongli cylch bywyd ieir bach yr haf, a bydd y rhain yn cael eu harddangos yn Theatr Hafren yn barod erbyn noson agoriadol ‘Madam Butterfly’ gan Opera Canolbarth Cymru. Mae’r artistiaid Brian Jones, Caroline Lowe, Jessica Callan a Sally Duckers wedi bod yn gweithio gydag ystod o grwpiau cymunedol gan gynnwys Clwb Ieuenctid Y Drenewydd, Gofalwyr Ifainc, Cymdeithas Ponthafren, Ysgol Cedewain, Coleg Powys a mwy i ddylunio ac yna paentio eu syniadau ar iâr fach yr haf a gynhyrchwyd o fetel; mae’r rhain wedi cael eu harddangos yng Ngharnifal Y Drenewydd ac yn Oriel Davies hyd yma. Bydd yr ieir bach yr haf yma, ynghyd â mwy yn hedfan o gwmpas y Drenewydd yn ystod gwyliau’r haf fel rhan o’r her chwilio am ‘Lwybr Ieir Bach yr Haf’.

Os hoffech wybod mwy am yr opera Madam Butterfly neu os hoffech archebu tocynnau, ymweld neu os am weld mwy o luniau:

http://www.theatrhafren.co.uk/whatson.htm
http://www.midwalesopera.co.uk/Festival_2011.html
http://www.facebook.com/pages/Arts-Connection-Cyswllt-Celf/35321667916

‘Haf Ieir Bach yr Haf’

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245