Cyngor Celfyddydau Cymru | Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Dechrau chwiliad newydd

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Canolfan Dinefwr
Stryd De La Beche
Abertawe
SA1 3EU
Abertawe
Manylion cyswllt
Jenny Vobe-Tancock
07515638467
creativelearning@uwtsd.ac.uk
www.uwtsd.ac.uk/swansea
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Sefydliadau: Grantiau Mawrion
Dyfarniadau Llysgenhadon Cymru Greadigol

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Rhwydwaith y Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol (Rhanbarth 2)

Dyfarnwyd i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mewn partneriaeth ag ERW a’r chwe awdurdod lleol, grant Cyngor Celfyddydau Cymru i ddarparu un Rhwydwaith cyson ac integredig ar gyfer y Consortia Addysg a’r Celfyddydau i wasanaethu rhanbarth de orllewin a chanolbarth Cymru.
Bydd Cynnig y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan yn canolbwyntio ar gynyddu a gwella cyfleoedd i athrawon a dysgwyr mewn ysgolion weithio gydag artistiaid a sefydliadau treftadaeth/celfyddydol/diwylliannol; cynyddu cyfleoedd i bobl ifanc gael profiad o waith artistiaid a sefydliadau celfyddydol/ diwylliannol Cymru a chreu mwy o gyfleoedd ar gyfer cyfathrebu a phartneriaethau rhwng ysgolion, artistiaid, sefydliadau treftadaeth/celfyddydol/diwylliannol a chymunedau lleol.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245