Cyngor Celfyddydau Cymru | Cerdd Gymunedol Cymru

Cerdd Gymunedol Cymru

Dechrau chwiliad newydd

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Cerdd Gymunedol Cymru
Uned 8, 24 Heol Norbury
Y Tyllgoed
Caerdydd
CF5 3AU
Caerdydd
Manylion cyswllt
Hannah Thomas
02920 838060
admin@communitymusicwales.org.uk
http://communitymusicwales.co.uk
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Sefydliad Refeniw
Sefydliadau: Grantiau Mawrion
Cronfa Ymchwil a Datblygu Digidol i'r Celfyddydau yng Nghymru
Cyrraedd y Nod

Gwybodaeth

Untitled User
Cerdd Gymunedol Cymru yw elusen cerddoriaeth flaenllaw Cymru. Credwn fod cerddoriaeth yn gallu trawsnewid bywydau. Ein nod sylfaenol yw cyfrannu at rymuso grwpiau ac unigolion difreintiedig drwy eu galluogi i gymryd rhan mewn creadigrwydd a dysgu, yn y lle cyntaf ac yn bennaf drwy greu cerddoriaeth.

Rydym yn datblygu gweithdai cerddoriaeth gyfranogol, cynlluniau mentora a hyfforddiant cerddoriaeth gymunedol ledled Cymru. Rydym yn gweithio'n strategol i ganfod angen ac yn darparu prosiectau yn rhoi’r cyfle i bobl ysgrifennu, chwarae, recordio neu berfformio eu cerddoriaeth eu hunain, gan ddefnyddio ymarferwyr celfyddydau cymunedol hyfforddedig a phrofiadol.

Mae Cerdd Gymunedol Cymru yn sefydliad celfyddydau cymunedol gyda 22 mlynedd o brofiad o ddarparu gweithgareddau celfyddydol o ansawdd uchel, gan gyffwrdd bywydau dros 50,000 o bobl ers ei sefydliad ac wedi trawsnewid tirwedd cerddoriaeth gymunedol yng Nghymru.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245