Cyngor Celfyddydau Cymru | Llenyddiaeth Cymru

Llenyddiaeth Cymru

Dechrau chwiliad newydd

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Llenyddiaeth Cymru
Canolfan Glyn Jones
Canolfan Mileniwm Cymru
Caerdydd
CF10 5AL
Caerdydd
Manylion cyswllt
Llenyddiaeth Cymru - Literature Wales
02920472266
post@llenyddiaethcymru.org
www.llenyddiaethcymru.org
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Cyllid Uniongyrchol Llywodraeth Cymru
Sefydliad Refeniw
Llenyddiaeth (Llenyddiaeth Cymru)

Gwybodaeth

Untitled User
Llenyddiaeth Cymru yw’r Cwmni Cenedlaethol ar gyfer datblygu llenyddiaeth yng Nghymru, sef Llenyddiaeth Cymru. Mae’n credu fod llenyddiaeth yn perthyn i bawb ac ar gael ym mhobman.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn gyfrifol am arwain y sector ac mae’n cydweithio â sefydliadau ac unigolion sy’n cyfrannu at hyrwyddo, creu a mwynhau llenyddiaeth yng Nghymru.

Mae prosiectau a gweithgareddau niferus Llenyddiaeth Cymru yn cynnwys Llyfr y Flwyddyn Cymru, Bardd Cenedlaethol Cymru, Bardd Plant Cymru ac Awdur Ieuenctid Cymru, gweithgareddau Twristiaeth Llenyddol, cynllun nawdd Awduron ar Daith, cyrsiau ysgrifennu yn Nhŷ Newydd, a Sgwadiau Sgwennu’r Ifainc. Mae gweithwyr maes yn gweithio’n benodol i ddatblygu gweithgareddau llenyddiaeth yng nghymoedd de Cymru ac yng ngogledd Cymru.

Mae’r gwasanaethau a gynhigir gan Llenyddiaeth Cymru ar gyfer awduron yn cynnwys mentora, ysgoloriaethau ysgrifennu, gwybodaeth a chyngor.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.llenyddiaethcymru.org.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Gweithio mewn partneriaeth er mwyn codi proffil rhyngwladol awduron a llenyddiaeth Gymreig: Rôl lysgenhadol Bardd Cenedlaethol Cymru Gweithio ar ddigwyddiadau a chanmlwyddiannau mawr a phwysig, e.e. Dylan Thomas 100 a Roald Dahl 100

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245