Cyngor Celfyddydau Cymru | Opera Cenedlaethol Cymru

Opera Cenedlaethol Cymru

Dechrau chwiliad newydd

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Opera Cenedlaethol Cymru
Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL
Caerdydd
Manylion cyswllt
Hang Barry
02920635067
recruitment@wno.org.uk
https://www.wno.org.uk/vacancies
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Cyllid Uniongyrchol Llywodraeth Cymru
Sefydliad Refeniw

Gwybodaeth

Untitled User
Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn rhannu pŵer opera byw gyda chynulleidfaoedd a chymunedau ledled Cymru a Lloegr – mewn theatrau, cymdogaethau ac ar-lein.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245