Cyngor Celfyddydau Cymru | Untitled User

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
9 Mayfield Avenue
Canton
Cardiff
CF5 1AL
Caerdydd
Manylion cyswllt
Mike Murray
07985670627
murray_mike@hotmail.com
www.mikemurray.info
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Unigolion: Grantiau Bychain

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Artist Mike Murray has drawn inspiration from objects and images of mass production; using everyday objects to create dramatic installations and sculptures and studies using paint and other media.
Using the 'free association' work of Sigmund Freud and Christopher Bollas, Mike's work examines our unconscious associations with objects in our everyday lives.

A fine art lecturer in Swansea,South Wales, Mike is also an internationally exhibited artist, with his work shown in Venice, the South of France and New York, as well as across Wales.

Mae'r artist Mike Murray wedi ei ysbrydoli gan wrthrychau a delweddau masgynhyrchiad; yn defnyddio pethau pob dydd i greu gosodiadau a cherfluniau dramatig a brasluniau mewn paent a chyfryngau eraill.
Gan wneud defnydd o waith Sigmund Freud a Christopher Bollas ar 'gydgysylltiad rhydd' , mae gwaith Mike yn ystyried y cydgysylltiad anymwybodol gyda gwrthrychau yn ein bywydau bob dydd.

Yn Ddarlithydd mewn Celf Gain yn Abertawe, De Cymru, mae Mike wedi arddangos ei waith yn rhyngwladol - yn Venice, De Ffrainc ac Efrog Newydd, yn ogystal ag ar draws Cymru.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245