Cyngor Celfyddydau Cymru | Julia Brooker

Julia Brooker

Dechrau chwiliad newydd

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Julia Brooker
Cardiff
Caerdydd
Manylion cyswllt
Julia Brooker
029 20 613 160
studio@juliabrooker.com
www.juliabrooker.com
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Unigolion: Grantiau Bychain
Sefydliadau: Grantiau Bychain

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Mae Julia yn artist cain; mae ei phaentiadau ar raddfa fawr ar alwminiwm yn dwyllodrus o syml a chain.

Mae hi'n dweud: "Rwy'n ddigywilydd yn fy uchelgais i wneud paentiadau hardd. Yn fy nhrydedd flwyddyn yn y coleg celf yn Cheltenham gwelais baentiadau gan Jason Martin a chefais fy hudo gan y ffordd y mae goleuni yn adlewyrchu oddi ar wyneb yr alwminiwm. Byth ers hynny, rwyf wedi bod yn dod o hyd i ffyrdd o drin y paent ar fetel, arllwys i wneud haenau tryloyw cain, gan ddefnyddio hen frwsys garw iawn ar gyfer gwead a marciau. "

"Pan wnes i orffen y Cwrs Celf Sylfaenol yng Nghaerdydd bron i mi ymgeisio am y cwrs gwydr yn Abertawe. Uniongyrchedd paent, ei felyster a'i ffurf a enillodd y dydd. Nawr, ar ôl 18 mlynedd gydag alwminiwm rwyf wedi dechrau gwaith newydd ar wydr. "

"Ar hyn o bryd dw i'n disgwyl cymeradwyaeth gan gleient corfforaethol yn Tsieina. Fy nghynnig yw gosod gwydr sy'n cyfuno darluniad a phaentiad o ddail yn fy ngardd. Rwy'n credu y bydd y llinellau meddal a'r lliwiau yn 'dyneiddio' eu tu mewn marmor. Gobeithio y byddant yn meddwl hynny hefyd! "

Sefydloadd Julia ei stiwdio yng Nghaerdydd yn 2000. Er hynny mae wedi adeiladu enw da yn rhyngwladol. Mae ei phaentiadau cyfoes wedi cael eu harddangos ledled y byd ac maent yng nghasgliadau casglwyr preifat a chorfforaethol, gan gynnwys banc UBS, BP, GlaxoSmithKline, Banc Barclays, Johnson & Johnson.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Mae comisiynau rhyngwladol Julia yn cynnwys: 2017 cleient corfforaethol yn Hangzhou, Tsieina Design Studio, Hong Kong 2016 Pencadlys banc rhyngwladol, Hong Kong 2014 cleient corfforaethol yn Philippines & Macau 2013 Yr Octagon, Tiriogaethau Newydd, Hong Kong 2012 Y Marinella, Hong Kong 2011 Grosvenor Asia Pacific, Hong Kong Preswylio ar ynys preifat brenhinol, Abu Dhabi 2010 Banc Barclays, Hong Kong Llong Foethus P & O, Môr Tawel Pearl, Awstralia Coleg Prifysgol y Nyrsys, Sawdi Arabia Bwyty Nadaman, Beijing

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245