Cyngor Celfyddydau Cymru | Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor

Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor

Dechrau chwiliad newydd

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor
Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor
Ffordd Gwynedd,
Bangor
LL57 1DT
Gwynedd
Manylion cyswllt
Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor
01248 353 368
amgueddfagwynedd@gwynedd.gov.uk
www.gwynedd.gov.uk/amgueddfeydd
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Sefydliadau: Grantiau Mawrion
Aelod o'r Cynllun Casglu

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
ORIEL
Mae gan yr oriel raglen eang o arddangosfeydd sy’n dangos gwaith celf gan artistiaid lleol a rhyngwladol. Mae’r oriel yn newid yn rheolaidd ac yn cynnig ysbrydoliaeth yn gyson.

AMGUEDDFA
Dodrefn Cymreig, tecstiliau, celf, archaeoleg, eitemau o hanes cymdeithasol… Wedi eu lleoli yn y cyn Ganon-dy, mae Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor yn orlawn o storïau o Wynedd a’r ardal gyfagos. Ymysg rhai o’r trysorau y gallwch fwynhau y mae’r cleddyf
Rhufeinig o Segontiwm, y ‘Welsh Not’, model o bont grôg Telford, Coron Brenin Enlli, a llawer mwy.

SIOP
Mae’r siop yn gwerthu cymysgedd o grefftau unigryw a wnaed â llaw gan gynnwys crochenwaith, gemwaith, cardiau cyfarch a phrintiadau. Mae Cynllun Casglu, sef cynllun credyd di-lôg, ar gael i unigolion brynu gwaith celf a chrefft gwreiddiol a chyfoes o’r oriel a’r siop. Mae’r staff cyfeillgar wrth law yn gyson i ateb eich cwestiynau.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245