Cyngor Celfyddydau Cymru | Angela Davies

Angela Davies

Dechrau chwiliad newydd

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Angela Davies
Wrecsam
LL12 7YB
Wrecsam
Manylion cyswllt
Angela Davies
07946432510
angeladavies80@aol.com
www.angeladaviesartist.co.uk
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Unigolion: Grantiau Bychain
Unigolion: Grantiau Mawrion

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Mae Angela Davies yn artist rhyngddisgyblaethol sy'n seiliedig yng Nghymru. Mae ei gwaith wedi'i seilio ar themâu o amser a lle; yn enwedig y newid ecolegol sydd i’r amgylchedd oherwydd dyn ac yn naturiol. Mae Davies yn tynnu ar ddisgyblaethau crefft traddodiadol ac yn cyfosod y rhain gyda thechnolegau creadigol i greu ymyriadau aml-synhwyraidd safle-benodol. Graddiodd o Brifysgol Metropolitan Manceinion yn 2000, gyda gradd BA (Anrh) mewn Crefftau Cyfoes. Yn 2013, graddiodd o Ysgol Gelf Manceinion wedi cwblhau gradd Meistr mewn Tecstilau (gyda Chlod).

Mae Davies wedi arddangos ei gwaith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac mae wedi ymgymryd amser preswyl yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Casgliad Tecstilau Gawthorpe ac yn fwyaf diweddar Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Yn 2013 ennillodd Davies Grant Ymchwil a Datblygu gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac yn 2014 grant cynhyrchu lle bu'n arwain cynhyrchiad ar raddfa fawr yng Nghastell y Waun, Cymru. Yn ddiweddar, cafodd Davies Bwrsariaeth ‘New Collaborations’ gan A-N. Yn 2013, yr oedd yn Ysgolor Prawf yn y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, Cymru ac yn 2010 cafodd hi’r Wobr Ffair Lyfrau Manceinion. Mae ei gwaith o fewn casgliadau preifat a chyhoeddus, gan gynnwys Amgueddfa Rhyngwladol Collage, Cydosodiad ac Adeiladu, Texas, Prifysgol Northampton a Chasgliad Arbennig Metropolitan Manceinion.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245