Cyngor Celfyddydau Cymru | Theatr Felinfach

Theatr Felinfach

Dechrau chwiliad newydd

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Theatr Felinfach
Theatr Felinfach
Dyffryn Aeron
Llanbedr Pont Steffan
SA48 8AF
Ceredigion
Manylion cyswllt
Rhian Dafydd
01570 470697
rhian.dafydd@ceredigion.gov.uk
www.theatrfelinfach.cymru
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Sefydliad Refeniw

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Mae Theatr Felin-fach yn gweithredu ym 'meysydd addysg a datblygu cymunedol drwy gyfrwng y celfyddydau perfformio a'r cyfryngau torfol drwy gydol y Gymru wledig (gyda pherthnasedd arbennig ar gyfer yr ardaloedd lle mae'r Gymraeg yn brif iaith ddiwylliannol)'. Mae’r theatr yn ymfalchïo yn ei rhaglenni cyfranogol sy’n integreiddio siaradwyr Cymraeg, Dysgwyr a’r Di-Gymraeg mewn amgylchedd greadigol, gadarnhaol ac fe’i hystyrir yn ddarparydd arbenigol mewn gwaith o’r fath.

Prif nod Theatr Felin-fach yw 'amddiffyn a datblygu'r gymuned greadigol' a hyrwyddo a gwella'r creadigrwydd cudd y mae'r theatr yn ei ystyried yn rhan annatod o gymunedau Cymraeg eu hiaith.

Mae gan raglen Theatr Felin-fach dri phrif gategori fel a ganlyn:
• cynyrchiadau amatur wedi'u seilio yn y gymuned
• cynyrchiadau sy'n cael eu datblygu mewn cysylltiad â'r cymunedau hynny gyda mewnbwn a chyfarwyddo proffesiynol
• cynyrchiadau proffesiynol y mae Theatr Felin-fach yn dod â hwy i mewn er mwyn 'ategu'r themâu cymdeithasegol neu gynnig mewnwelediad creadigol ehangach'

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Rydym wedi cydweithio gyda'r Cyfeillion Celtaidd lawer gwaith i greu cynhyrchiadau a'u tethio. Yn 2016 roeddem yn un o bartneriaid cymunedau ieithoedd cynhenid a fu'n cydweithio i ddathlu ieithoedd Gwlad Y Basg, Galisia, Yr Alban, Iwerddon, Ffryslan, Cernyw a Chymru fel rhan o Tosta. Roedd y prosiect yn dathlu ieithoedd a diwylliant yr ardaloedd trwy waith celf a cherddoriaeth. Roedd y prosiect hefyd yn rhan o ddathliadau Prifddinas Diwylliant Ewropeaidd, Donostia / San Sebastian 2016.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245