Cyngor Celfyddydau Cymru | Oriel Wrecsam

Oriel Wrecsam

Dechrau chwiliad newydd

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Oriel Wrecsam
11 Stryd Caer
Wrecsam
LL13 8BE
Wrecsam
Manylion cyswllt
Oriel Wrecsam
01978 292093
oriel.wrecsam@wrexham.gov.uk
www.facebook.com/orielwrecsam
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Sefydliadau: Grantiau Mawrion
Aelod o'r Cynllun Casglu
Teithio a Chyflwyno: Noson Allan - Cynllun Teithio Cymunedol

Gwybodaeth

Untitled User
Oriel Wrecsam yw ein lleoliad blaenllaw o ran celf a chelf weledol. Ein bwriad yw datblygu ein rhaglen yn ystod y 5 mlynedd nesaf er mwyn ehangu ein profiad o’r celfyddydau yn Wrecsam i ymwelwyr.

Bydd ffocws y rhaglennu yn Oriel Wrecsam ar waith Darlunio, Print a gwaith graffeg yng ngwir ystyr y gair. Rydym yn awyddus i gydweithio gydag arlunwyr ar brosiectau sy’n ymwneud â ni mewn unrhyw fodd. Darparwn lwyfan ar gyfer celf weledol gyfoes, ond rydym am ymestyn ein cynnig i fod yn ganolbwynt creadigol sy’n cynnwys perfformiad, cerddoriaeth a digwyddiadau eraill.

Byddem wrth ein boddau petai artistiaid yn arbrofi â ni ac ymgysylltu ag unigolion a chymunedau mewn ffyrdd arloesol, cyffrous ac weithiau heriol. Mae’n fwriad gennym i fod yn ganolbwynt i’r sefyllfa ddiwylliannol symbylol a ffyniannus yn y rhanbarth.

Rydym yn cyflwyno 18 arddangosfa’r flwyddyn yn ein prif oriel, gan ddangos celf gyfoes Gymreig a rhyngwladol. Rydym hefyd yn cydweithio’n agos gydag arlunwyr newydd ac rydym yn ymrwymedig i gefnogi datblygiad gwaith newydd. Mae mynediad i’n harddangosfeydd am ddim.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

We exhibit work by international visual and applied artists at Oriel Wrecsam and work with musicians, dancers, writers, designers and performers across the county borough

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245