Cyngor Celfyddydau Cymru | Aneirin Karadog yw’r Bardd Plant Cymru newydd
Nôl at y rhestr newyddion

Aneirin Karadog yw’r Bardd Plant Cymru newydd

Brynhawn dydd Mawrth, 28 Mai mewn seremoni ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013 bydd Eurig Salisbury, Bardd Plant Cymru 2011-2013 yn cyhoeddi mai’r Bardd Plant Cymru nesaf yw Aneirin Karadog. 28 Mai 2013

Aneirin Karadog yw’r Bardd Plant Cymru newydd

Mae’r bardd perfformiadol eisoes yn wyneb cyfarwydd iawn yn sgîl ei swydd ohebu ar Heno, a Sam ar y Sgrin ar S4C. Bu hefyd yn aelod o’r grŵp pop enwog Genod Droog, a’r band hip-hop Y Diwygiad.

Yn frodor o Bontypridd, mae Aneirin bellach yn byw ym Mhontyberem gyda’i wraig Laura a’i ferch flwydd oed, Sisial. Gyda mam sy’n Llydawes a thad sy’n Gymro, mae Aneirin yn medru’r Gymraeg, Saesneg, Llydaweg, Ffrangeg a Sbaeneg yn rhugl.

Cyhoeddwyd ym mis Mai fod cyfrol gyflawn gyntaf Aneirin, O Annwn i Geltia (Barddas), wedi cyrraedd Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2013. Enillodd Aneirin gadair Eisteddfod yr Urdd Caerdydd yn 2005, ac yn 2006 aeth ar daith gyda rhai o feirdd ifainc eraill Cymru, Catrin Dafydd, Hywel Griffiths, Eurig Salisbury ac Iwan Rhys i hyrwyddo eu cyfrol Crap ar Farddoni (Gwasg Carreg Gwalch, 2006). Roedd Aneirin hefyd yn un o’r beirdd a greodd a pherfformiodd y sioe farddonol i blant, Bx3 ledled Cymru y llynedd.

Meddai Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: "Rydym yn edrych ymlaen at weld sut y bydd yr amryddawn Aneirin Karadog yn defnyddio ei sgiliau fel artist rap, cynganeddwr, cyflwynydd teledu ac ieithydd i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o feirdd bach Cymru. Mae miloedd o blant a phobl ifainc wedi elwa o ymweliad gan y Bardd Plant ers cychwyn y cynllun yn 2000. Mae’r rhestr aros faith am ymweliad eleni wedi profi poblogrwydd y cynllun, a gobeithiwn y bydd y datblygiadau technolegol yn galluogi’r Bardd Plant i gyrraedd mwy o blant eleni nac erioed o’r blaen. Ymysg y syniadau newydd sbon y mae creu cerdd dorfol ar y we, lle bydd cyfle i bawb ymuno i’w chreu, a chreu podcastiau ac adnoddau ar-lein i ysgolion eu defnyddio ar eu liwt eu hunain."

Gallwch fynegi diddordeb mewn ymweliad drwy gysylltu â barddplantcymru@llenyddiaethcymru.org neu drwy ffonio Llenyddiaeth Cymru ar 029 2047 2266. Noder os gwelwch yn dda fod y galw am weithdai yn uchel iawn, a does dim sicrwydd y bydd pawb sy’n cysylltu yn derbyn ymweliad.

Cynllun ar y cyd rhwng Llenyddiaeth Cymru, Cyngor Llyfrau Cymru, S4C a’r Urdd yw Bardd Plant Cymru. Yn ogystal ag Aneirin Karadog, y beirdd sydd wedi derbyn yr anrhydedd yn y gorffennol yw Eurig Salisbury, Dewi Pws, Twm Morys, Ifor ap Glyn, Caryl Parry Jones, Gwyneth Glyn, Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones, Ceri Wyn Jones, Menna Elfyn, Mei Mac a Myrddin ap Dafydd.

Am fwy o wybodaeth am gynllun Bardd Plant Cymru ewch i www.barddplantcymru.co.uk neu dilynwch Bardd Plant Cymru ar Twitter @BarddPlant

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245