Cyngor Celfyddydau Cymru | Theatr Clwyd

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Theatr Clwyd
Heol Raikes
Yr Wyddgrug
CH7 1YA
Sir y Fflint
Manylion cyswllt
Nerys Edwards
01352 701575
nerys.edwards@clwyd-theatr-cymru.co.uk
www.theatrclwyd.com
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Sefydliad Refeniw

Gwybodaeth

Untitled User
Clwyd Theatr Cymru yw prif gorff cynhyrchu drama Cymru, a adeiladwyd yn wreiddiol fel Canolan Gelfyddydau Ranbarthol.
Mae’n gartref i gwmni cynhyrchu uchel ei barch, sydd hefyd yn cyflwyno llawer o’i waith ar daith trwy Gymru a gweddill y DG. Mae’r cwmni’n cynhyrchu’n bennaf yn Saesneg, ond hefyd yn y Gymraeg. Mae adran Theatr Pobl Ifanc sydd wedi ei hintegreiddio’n llawn, sy’n defnyddio’r un perfformwyr, technegwyr a staff creadigol i gyflawni’r un gwerthoedd cynhyrchu uchel a’r cynnyrch prif ffrwd. Mae’r theatr hefyd yn llwyfannu amrywiaeth o ddrama, dawns, a cherddoriaeth deithiol a Gŵyl Gymunedol yn yr Haf. Mae oddeutu 900 perfformiad cyhoeddus bob blwyddyn.
Crëwyd trwy weledigaeth yr hen Gyngor Sir y Fflint a’i Brif Weithredwr Haydn Rees, ac agorwyd Theatr Clwyd ym 1976. Wedi ei lleoli filltir o ganol tref Yr Wyddgrug yng Ngogledd-ddwyrain Cymru, mae’r adeilad yn ymgorffori pum lleoliad perfformio: Theatr Anthony Hopkins (569 sedd), Theatr Emlyn Williams (250 sedd), Stiwdio 2 (120), Ystafell amlswyddogaethol Clwyd (hyd at 300) a’r Sinema (112). Hefyd, mae siop lyfrau, bwyty a thair oriel gelf.Cyfarwyddwyr Artistig yn y gorffennol oedd George Roman, Toby Robertson, a Helena Kaut-Howson.

Derbyniodd Terry Hands swydd Cyfarwyddwr ar 2 Mai 1997.Newidiodd yr enw i Glwyd Theatr Cymru ym 1998 i adlewyrchu hunaniaeth genedlaethol a chylch gorchwyl newydd ar ôl y newidiadau yn sgil Ad-drefnu Llywodraeth Leol yng Nghymru. Ym 1998, enillodd y theatr wobr Theatr y Flwyddyn Barclays/TMA ac ym 1999 fe’i dynodwyd yn Gwmni Celfyddydau Perfformio Cenedlaethol Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

- See more at: https://www.theatrclwyd.com/cy/amdanom-ni/hanes/#sthash.ZDegSJFp.dpuf

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245