Cyngor Celfyddydau Cymru | Theatr Cynefin

Theatr Cynefin

Dechrau chwiliad newydd

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Theatr Cynefin
17 Heol St. Denys
Llysfaen
Caerdydd
CF14 0RU
Cymru Gyfan
Manylion cyswllt
Iwan Brioc
07961733708
iwan@cynefin.org.uk
www.cynefin.org
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Sefydliadau: Grantiau Bychain
Sefydliadau: Grantiau Mawrion
Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol
Dyfarniadau Cymru Greadigol
Creu Cymunedau Cyfoes
Cyrraedd y Nod

Gwybodaeth

Untitled User
Cwmni Theatr Labrinth Synhwyraidd yw Theatr Cynefin.

Hynny yw, rydym yn creu math o theatr sydd yn gwneud defnydd o’n oll synhwyrau a sy’n cael ei perfformio tu fewn labrinth wedi ei adeiladu yn arbennig i’r pwrpas hyn gyda ac ar gyfer cymunedau.

Rydym yn creu labrinthau unai fel gosodiadau yn benodol ar gyfer gofod tu fewn adeiladau neu tu allan yn yr amgylchfyd trefol neu naturiol.

Mae’r perfformiadau yn gwahodd cynulleidfaoedd a cymunedau i cymryd cam allan o amser confensiynol ac i fewn i stad o ‘fod’ yn hytrach na ‘gwneud’.

Ein nod yw –

“I fod yn bresennol i ac i gyflwyno cyfleoedd i rhannu’r gofod ag amser lle bod ofn a gyffredinedd yn cael eu trawsffurfio i syndod a rhyfeddod, a’r tu fewn a’r tu allan yn uno’n un.”

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

We have created SLT performances internationally and have inspired and trained hundreds of artists and companies in 15 different countries to produce SLT performances. We also provide opportunities for young and emerging artists from Wales to participate in European training and projects in transformative self expressive arts and host and send disadvantaged young people to intercultural creative exchanges.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245