Cyngor Celfyddydau Cymru | Arad Goch

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Arad Goch
Cwmni Theatr Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
SY23 2NN
Ceredigion
Manylion cyswllt
Heulwen Davies
01970617998
Heulwen@aradgoch.org
www.aradgoch.org
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Teithio a Chyflwyno: Noson Allan - Cynllun Teithio Cymunedol
Sefydliad Refeniw
Cyrraedd y Nod
Sefydliadau: Grantiau Mawrion

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Cwmni Theatr wedi ei sefydlu yn Aberystwyth ers 1989 ac yn arbenigo mewn creu gwaith cyffrous a chyfoes i blant, pobl ifanc a theuluoedd yn y Gymraeg a'r Saesneg. Rydym yn teithio'n helaeth i theatrau, canolfannau cymunedol ac ysgolion led led Cymru.

Rydym hefyd yn cynnig gweithdai a phrosiectau aml gyfrwng i bobl ifanc, gan gynnwys clybiau drama wythnosol, gweithdai dawns a cherddoriaeth, prosiectau ffilmio, recordio, celf, ffasiwn a ffotograffiaeth yng Nghanolfan Arad Goch.

Mae gennym brofiad helaeth o gydweithio gyda sefydliadau a mudiadau gan gynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru, NSPCC, Amgueddfa Ceredigion, Mudiad Ysgolion Meithrin, Theatrau, Grwpiau cymunedol ac unigolion.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Rydym yn trefnu GWYL AGOR DRYSAU - Gwyl Celfyddydau Perfformio Rhyngwladol Cymru i Gynulleidfaoedd Ifanc bob dwy flynedd. Mae'r Wyl yn gyfle i bobl ifanc a theuluoedd Cymru i brofi rhai o'r goreuon ymhlith y Celfyddydau Perfformio o bob cwr o'r byd. Mae hefyd yn ffenestr siop i farchnata a gwerthu gwaith safon uchel o Gymru. Cynnhelir yr Wyl nesaf yn 2014, bydd mwyafrif y perfformiadau'n cael eu cynnal yn Aberystwyth gyda rhai o'r perfformwyr yn teithio i leoliadau eraill yng Nghymru.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245